EBM

medycyna oparta na faktach, (ang. EBM evidence-based medicine) – korzystanie w postępowaniu klinicznym z wiarygodnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa terapii. Dowodów takich dostarczają wyniki badań eksperymentalnych oraz badań obserwacyjnych

żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_medicine
dostęp: 13.03.2017 r.

Synonimy:
medycyna oparta na faktach
« wróć do indeksu słownika