Słownik użytych skrótów i wyrażeń

AJAX progress indicator
Szukaj: (wyczyść)
 • b

 • bioimpedancja
  bioimpedancja (BIA, ang. bioelectrical impedance analysis) - pozwala określić zawartość wody i tkanki tłuszczowej w organizmie oraz indywidualny poziom podstawowej przemiany materii. Umożliwia także poznanie wpływu niektórych czynników na kierunki zmian poszczególnych komponentów ciała. Jest(...)
 • d

 • diureza
  diureza - ilość oddawanego moczu - mierzona jako ilość moczu na minutę, godzinę lub dobę
 • e

 • EBM
  medycyna oparta na faktach, (ang. EBM evidence-based medicine) – korzystanie w postępowaniu klinicznym z wiarygodnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa terapii. Dowodów takich dostarczają wyniki badań eksperymentalnych oraz badań obserwacyjnych żródło:(...)
 • g

 • GCP
  Dobra praktyka kliniczna, DPK (GCP ang. good clinical practice, GMP) – międzynarodowe standardy etyczne i naukowe dotyczące planowania, prowadzenia, dokumentowania i ogłaszania wyników prowadzonych z udziałem ludzi badań klinicznych, opracowane przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji(...)
 • n

 • dieta niskopotasowa
  niskopotasowa, dieta - (syn. dieta niskokalemiczna, dieta o ograniczonej zawartości sodu) - dieta o dobowej zawartości potasu niższej niż 2700 mg, przygotowywana z myślą o pacjentach, którzy z uwagi na chorobę  (jak choćby w schyłkowej niewydolności nerek) nie są w stanie usunąć jego nadmiaru;(...)
 • s

 • sug. p.
  sug. p. = sugerowana porcja - przykładowy zapis w diecie: 2.00 sug. p.; 1 szt. = 240.00 g oznacza:  2 sugerowane porcje, przy czym dietetyk założył, że 1 porcja (tutaj sztuka) to 240 gramów
 • w

 • wartość przybliżona, niegwarantowana
  wartość przybliżona, niegwarantowana - zapis dla zawartości potasu w przedstawionym produkcie/przepisie może nie być wiarygodny - w Polsce (oraz w Unii Europejskiej)  nie obowiązuje nakaz informowania konsumentów  o zawartości potasu w produkcie na etykiecie tego produktu, wobec czego ta(...)